TRENINGSVILKÅR

For alle medlemmer

Vilkår medlemskap Drammen Bokseklubb:

 • Avgiften inkluderer medlemskap i Drammen Bokseklubb
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Kontingenten dekker ikke nødvendig utstyr, seminarer el.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Drammen Bokseklubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av boksing gitt av Norges Bokseforbund, samt Lov om Nødverge. Brudd på dette kan medføre utvisning.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene boksing. Ut over det som er dekket av de til enhver tids gjeldene forsikringsordninger, fraskriver Drammen Bokseklubb seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening, konkurranse eller andre samlinger i regi av Drammen Bokseklubb, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre.
 • Treningsavgiften gir rett til trening i henhold til den enhver tids gjeldene terminliste (åpningstider). Det vil ikke arrangeres trening i skolens ferier eller på helligdager.
 • Vi forbeholder oss retten til å justere treningstider uten forvarsel. Dette oppdateres på terminlisten på klubbens internettsider. Må klubben stenge grunnet pandemi, refunderes heller ikke månedsavgiften i perioden.
 • Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten. Alle medlemskontigenter er årsavgifter og betaling deles opp i måendlige trekk/fakturaer.
 • Avtalen er bindene i første avtaleperiode, 12 måneder fra signeringsdato.
 • Avtalen fornyes automatisk etter dette med 1 måneds oppsigelsestid.

Det er en angrefrist på 7 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

 

You don`t have to believe in yourself,
…just believe in you`re personal trainer.
We will get you there.

Våre sponsorer

Kontakt info

Epost

post(krøllalfa)kampsportsenteret.com

Treningsadresse:

Nedre Eikervei 37, inngang mot Drammen sentrum, 3. etasje

Postadresse:

Drammen Kamsportsenter
Hofgaards gate 22
3011  DRAMMEN

Send oss en melding

Melding fra kontaktskjema