TRENINGSVILKÅR

For alle medlemmer

Vilkår medlemskap Drammen Bokseklubb:

 • Betalt medlemsavgift inkluderer medlemskap i Drammen Bokseklubb og tilgang til de betalte tjenestene.
 • Medlemskapet gir kun rett til adgang til de henviste klassetimene. Ved tegning av styrkeabonnement, gir medlemskapet også rett til styrkehallen i styrkehallens åpningstider.
 • Ingen betalt treningsavgift vil bli refundert.
 • Kontingenten dekker ikke nødvendig utstyr, seminarer el.
 • Det er ferie og vedlikeholds-stengt i boksehallene (klassetimer) fra 15. desember til 15. januar.
  Styrkehallen vil være åpen for de som har abonnement her.
 • Det er sommertrening fra ca. 15. juni til 15. august hvert år. Det vil være fellestrening for alle partier og aldre mandager og onsdager klokken 17.00 – 18-30 (19.00) i denne perioden.
 • Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger som instruktørene ved Drammen Bokseklubb gir, og å sette seg inn i regler for utøvelse av boksing gitt av Norges Bokseforbund, samt Lov om Nødverge.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene boksing. Ut over det som er dekket av de til enhver tids gjeldene forsikringsordninger, fraskriver Drammen Bokseklubb seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under trening, konkurranse eller andre samlinger i regi av Drammen Bokseklubb, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Det er ikke tillatt å ta med personer som ikke er medlem på treninger dersom det ikke er avtalt prøvetime på forhånd med en instruktør.
 • Ved bruk av utstyr i boksehaller eller styrkehall, skal utstyr ryddes på plass etter bruk
 • Er man uheldig å søle ut drikke på gulv, skal dette tørkes opp og ryddes bort.
 • Det er ikke tillatt med utesko inne. Skotøy skal være av type «hallsko» med såler som ikke lager merker i gulv. Alternativt er rene idretts sko (Bokse sko/Styrkeløft sko) eller sokker.

 

Alle brudd på medlemsvilkår vil føre til umiddelbar bortvisning og kan føre til utestengelse eller varsel om utestengelse etter bruddets alvorlighetsgrad.
Ved utestengelse vil ikke medlemsavgift refunderes men utestengelsen fører automatisk til oppsigelse etter gjeldende oppsigelsesvilkår.

 

DBK forbeholder seg retten til å justere treningstider uten forvarsel. Dette oppdateres på terminlisten på klubbens internettsider. Må klubben stenge grunnet pandemi, refunderes heller ikke månedsavgiften i perioden.

Årsmøtet fastsetter medlemskontigenten.
Avtalen er bindene i første avtaleperiode, 12 måneder fra signeringsdato. Avgiften er årsavgift betalt pr. mnd.

Avtalen fornyes automatisk etter dette med 1 måneds oppsigelsestid. Avtalen er todelt og deles i treningsavgift for trening/kurs og støtteavgift for årlig støtte til DBK.

Støtteavgift faktureres årlig selv om trening sies opp

Oppsigelse av støtteavgiften må derfor spesifiseres dersom medlemmet ikke ønsker å støtte selv om trening opphører.

Ved innmelding er en angrefrist på 7 dager. Er det ikke mottatt skriftlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.

You don`t have to believe in yourself,
…just believe in you`re personal trainer.
We will get you there.

Våre sponsorer

Kontakt info

Epost

post(krøllalfa)kampsportsenteret.com

Treningsadresse:

Nedre Eikervei 37, inngang mot Drammen sentrum, 3. etasje

Postadresse:

Drammen Kamsportsenter
Hofgaards gate 22
3011  DRAMMEN

Send oss en melding

Melding fra kontaktskjema